Om Medieoplysning

Massemedierne spiller utvivlsomt en vigtig rolle i det danske samfund, men hvilken?

Medierne karakteriseres ofte som et formidlende bindeled mellem magthaverne og befolkningen. Hermed forstås, at medierne på den ene side viderebringer oplysninger om magthavernes beslutninger og adfærd til befolkningen og på den anden side sætter befolkningens bekymringer og interesser på ”dagsordenen”.

En anden, mindre fremtrædende opfattelse er, at medierne først og fremmest sætter magthavernes interesser på dagsordenen og primært viderebringer oplysninger, som legitimerer magthavernes beslutninger og adfærd.

På Medieoplysning vil vi undersøge, hvorvidt medierne er propagandistiske.

Hvad er Medieoplysnings målsætning?
På Medieoplysning forsøger vi dels at forstå, oplyse om og korrigere for mediepropaganda. Det forekommer os, at disse målsætninger i sig selv er demokratisk værdifulde. Ligesom vi anser for et gode, at der findes en samfundsmæssig instans – kunne det være medierne? – som agerer vagthund over for magthaverne.

Vi håber, at hjemmesiden vil blive benyttet i bestræbelser på at udbygge vores demokrati. Vi ser gerne os selv som et redskab i sådanne bestræbelser – og håber, at du gør brug af os.

Hvad laver Medieoplysning?
Vi bestræber os på at afdække, forklare og præsentere alternativer til propagandistiske repræsentationer i medierne.

  • Vi sammenholder de etablerede forståelsesrammer, som medierne lægger ned over nyhedsstoffet, med de institutionelle rammer, medierne opererer inden for. Se Analyser.
  • Vi søger svar på, om og hvorfor medieindholdet i konkrete tilfælde er præget af skævvridning til fordel for givne interesser. Se bl.a. Debat.
  • Vi retter fokus på nyheder, som ikke gengives i danske mainstream-medier. Se Nyheds-u-værdigt.

Hvem er vi?
Medieoplysning er drevet af redaktør Uffe Kaels Auring samt billedkunstner og web-administrator Carl Johan Sennels.

Propaganda! Og I skulle tale …
Det er rigtignok ikke kun mediernes oplysninger, som kan være præget af propaganda. Det samme kan vores oplysninger om medierne.

På Medieoplysning.dk opfordrer vi alle til at gå til vores oplysninger med en mindst lige så kritisk indstilling, som man bør gå til mediernes oplysning med. Om muligt bør man tilbagevise vores observationer, argumenter og konklusioner.

En del af synspunkterne på denne hjemmeside vil muligvis forekomme mange at være ret uortodokse og ikke tilstrækkeligt underbyggede. Vi vil i så fald opfordre jer til at efterspørge oplysninger om, hvad grundlaget er for vores påstande.

Det er vores håb, at engagerede borgere vil påpege propagandistiske fremstillinger i såvel mediedækningen som vores artikler over for de relevante medier og os.

Vi kan kontaktes her: redaktion@medieoplysning.dk

Skriv en kommentar